Orta Çağ'da, 12. ve 13. yüzyıllarda Avrupa'nın batı kesimlerinde Fransa'nın Albi (Albigensians) bölgesinde ortaya çıkan bir tarikat...

Katarcılık,
Katharcılık,
Katharizm,
Orta Çağ' da Fransa' nın Albi (Albigensians) bölgesinde ortaya çıkan bir tarikattır.

12. ve 13. yüzyıllarda Avrupa' nın batı ülkelerinde etkili olmuştur. Güney Avrupa, Kuzey İtalya ve ağırlıklı olarak da Güney Fransa’ da yayılmışlardır. Hıristiyanlığı temel alan bir tarikat olduğu inancı hakimdir. Ancak kilisenin görüşlerine karşı çıkarak reenkarnasyona inanan bir tarikat olarak bilinir. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ