Matbaacılıkta kullanılan, girintili çıkıntılı metal veya mukava kalıp, baskı kalıbı...

Matris,
Fransızca: matrice,
İngilizce: matrix,
Almanca: matrix,
Matbaacılıkta kullanılan, girintili çıkıntılı metal veya mukava kalıp, baskı kalıbı.
Matbaacılıkta, matris; baskı yoluyla teksir için kullanılan, girintili çıkıntılı metal veya mukavva kalıp, baskı kalıbı.
Baskı yoluyla teksir için kullanılan, girintili çıkıntılı metal veya mukavva kalıp, baskı kalıbı.
Matbaacılıkta dizme makinelerinde kullanılan harf kalıbı.
Dizme makinelerinde harf kalıbı.
Dizilmiş harflerin hususi bir mukavva üzerine alınan kalıbı.
Sıcak dizgide döküm için kullanılan dişi harfler.

Matris sözcüğünün başka anlamları;
Dizey.
Dikdörtgen bir sayılar tablosu veya daha genel bir açıklamayla, toplanabilir veya çarpılabilir soyut miktarlar tablosu, dizey.
Gerçek ve karmaşık sayıların dikdörtgen biçiminde tablosu. 
Hesap ve kumanda işlerini gerçekleştirmeye yarayan elektronik devre. 
İstatistikte, bir elemanlar topluluğunun düzenlenmiş biçimi. 
Basılacak formanın kalıbını almada kullanılan yumuşak karton.
Elektronik hesap makinelerinde, renkli televizyon vb. aletlerde hesap ve kumanda işlemlerinin yapılmasını sağlayan elektronik devre.
Olayların veya niceliklerin incelenen özelliklerini gösteren sayıların, belirli bir kurala göre sıralanıp aralarındaki bağıntılar görülecek veya hesaplamaya yarayacak şekilde düzenlenmiş tablosu.
İstatistikte, bir elemanlar topluluğunun düzenlenmiş biçimi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ