Mansıp...

Mansıp, 
(Mansıb),
Makam.
Arapça mansib, mansıp, (ﻣﻨﺼﺐ).
Arapça, dikmek, yükseltmek, tayin etmek anlamındaki nasb kelimesinden türetilmiştir.
Devlet hizmetinde büyük memurluk, erişilmek istenen yüksek mevki, makam.
Makam, yüksek memuriyet,
Orun, yüksek memuriyet.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ