Manda pastırması...

Kakaç, 

Halk ağzında Tuzlanıp kurutulmuş yiyecek. 
Halk ağzında Manda pastırması.
Pastırma, kurutulmuş et.
Pastırma, tuzlanarak kurutulmuş et.
Kavurma.
Tuzlanarak kurutulan balık.
Sucuk kangalı.

Ateşte pişirilen uzunluğuna dilinmiş kemiksiz et.

Zıpkın.
Zıpkın, büyük balıkları vurup çekmeye yarayan ucu çengelli mızrak.
Kötü, fena (çocuk dilinde).
Kesilen mısırların tarlada kalan kökleri.

İnek sağılırken buzağıyı anasından uzaklaştırmak için kullanılan küçük sopa.
Soğuktan donmuş ıslak bez.
Zayıf (insan ve hayvan için).
Ağaçkakan.
Ezip yoğurarak kurutulmuş gül.
Gelincik, yalancı lale.
Kekeme, dili tutuk adam.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ