Kümbet...

Kubbe,

Kümbet,
Tak,
Bonet,
İngilizce: dome, cupola,
Fransızca: coupole,
Almanca: Kuppel
Arapça kubbe,
Farsça: gunbed.
Bazı Türk lehçelerinde; 
Gübba, kümbez, kubba, Gupba,

Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten dam; kümbet, tak.
Yarım küre biçiminde taştan çatı örtüsü.
Damı kubbe biçiminde olan yapı.
Kent sularının ana deposu üstüne yapılan, alçak kubbeli yapı.
Gömme bölümü, gövde (ziyaret) bölümü ve kubbesinin üstünde külahı bulunan mezar anıtlar.
İçinde ırak görür bulunan, yarıklı kapağı olan ve merkezden geçen düşey bir eksene göre dönebilen yarım küre biçiminde yapı.
Selçuk mimarlığında türbe üstlerine konan piramit biçimli çatı; bu türlü çatısı olan türbe.
Damı kubbe biçiminde olan yapı.
Kubbe biçiminde toparlak kabartı.
Selçuklular zamanında yapılan kendine özgü yapısı olan anıtmezarlar.

Kümbet sözcüğünün diğer anlamlar;
Yer adı.
Gökyüzü.
Mezar,
Kümbet,
İçi tuğlalı soba.
Soba.
Yemekleri korumak için üstlerine kapatılan, kulpsuz, oval sepet.
Topraktan yapılmış soba.
Ocak.
Tepecik.
Toprak yığını.
Çıkıntı.
Büyük, kaba.
Yerel ağızlarda kümbet (ve kümbe) olarak; tuğla veya topraktan yapılmış soba olarak geçer.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ