İstek, arzu...

İkbal,
Arapça ikbal, (ﺍﻗﺒﺎﻝ),
İstek, arzu.
İstemek.
Arapça ikbal; kabul kelimesinden türetilmiştir.

İkbal sözcüğünün başka anlamları;
Odalık.
Osmanlı sarayında padişahlara zevce olmaya aday kız, odalık.
Parlak ve yüksek mevki.
Talih ve baht açıklığı, mutluluk, saadet.
Baht açıklığı veya yüksek bir makama, duruma erişmiş olma durumu.
Talih ve baht açıklığı, mutluluk, saadet.
Yüzünü döndürme, birine, bir şeye meyletme, teveccüh etme.
Teveccüh etmek. 
Yönelme, talihlilik, saadet.
Bir şeye yönelmek. 
Reddetmeyip kabul etmek. 
Bir şeyi birinin önüne götürmek. 
Baht açıklığı.
Kıymet verme, iyi karşılama, hürmet gösterme.
Refah, baht açıklığı.

İkbal' in karşıtı; İdbar.
Talihin insana yüz çevirmesi, ters dönmesi, talihsizlik, bahtsızlık.

İdbar' ın karşıtı; İkbal:
Talih ve baht açıklığı, mutluluk, saadet.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ