İçinde yabancı bir öge bulunmayan; mutlak...

Salt,
Moğolca saltang.
Moğolcadan gelmiştir.
İngilizce: absolute.
Fransızca: absolu, modul.
Mutlak, 
Sırf, saf, mahz, 
Yalnız, sadece.
Yalnızca, yalnız, tek, sırf.
İçinde yabancı bir öge bulunmayan; mutlak.
İçine, kendisine yabancı başka hiç bir şey karışmamış olan; arı. 

Salt sözcüğünün başka anlamları:
Deli.
Tatsız, yavan.
Uygulamayla ilişkisi olmayan bilimler. 
Başka bir yetiye bağlı olmayan.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ