Değerli mal varlığı, mülk, kıymetli varlık...

Asset,
İngilizce: asset,
Bir finans terimidir.
Varlık,
Mal varlığı.
Çok değerli varlık.
Değerli bir nitelik, erdem, beceri.
Değerli şey.
Değerli bir nitelik.
Paraya çevrilebilir servet, kazanç, m
alvarlığı.
Değerli nitelik, servet, yararlı, kıymetli,
Kıymetli şey.
Mülk, aktif varlığı.

Şahıs ve işletmenin sahip olduğu, parasal değeri olan, kullanılması veya elinde bulundurması nedeniyle gelir elde ettiği, fiziksel olan veya olmayan varlıklardır. Nakit para, arazi ve mülkler, binalar, üretim makinaları, ödenmesi beklenen faturalar, verilen borçlar, satılabileccek her türlü değerli varlıklar, mülkler, alınan çekler, telif hakları, yazılım lisansları, patentler ve ticari markalar,  kısaca para eden ne varsa, işletminin varlıkları olarak sayılabilir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ