Bakanlık...

Nezaret, 
Arapça: nezaret.
Arapça nazar kelimesinden türetilmiştir.
Vekalet, 
Nazırlık.
Bakanlık,
Reislik.
Bakan olma durumu; vekillik, nezaret, vekalet, nazırlık.
Bakanın yönetimi altındaki kuruluşların bütünü; nezaret, vekalet, nazırlık.
Güvenlik kuvvetlerince belli bir süre, belli bir yerde alıkonma, gözaltı, gözetim.
Denetim, gözetim, kontrol, murakabe.
Eskiden bakanlık seviyesinde olmayan büyük devlet kuruluşlarından bazıları için de kullanılmıştır: 
Nezarethane.
Bakma, gözetme, gözetim.
Bakma, bakış, etrafı görme, seyir.
Göz etmek.
Gözaltı.
Manzara
Tenezzüh
Tazelik. 
Parlaklık. 
Letafet.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ