Araba okunun ekseni...

İğ,
Araba okunun ekseni.
Halk dilinde; araba okunun ekseni.

İğ iplik.
Verem, ince ağrı.
Mihver, kutup.
Hastalık, dert.
Pamuk, yün vb.nden iplik eğirmekte kullanılan, ortası şişkin, iki ucu sivri ve çengelli olan, ağaçtan yapılmış araç, eğirmen, kirmen.
Değirmen taşının ortasında bulunan ve yukarıdaki üst taşa geçen demir eksen.
Taş eldeğirmenlerinde üst taşın, ortasından geçirilerek alt taşa tutturulmuş ağaç kazık.
Portakal, karpuz vb. şeylerin üzerindeki çil gibi lekeler.

Bezirhanede kuvvet kolundaki taşı kaldırıp indirmeye yarayan helezon biçimindeki ağaç.
Çıkrıkta iplerin sarıldığı demir kısım.
Alt kısmında ağırşak bulunan ip bükme aracı.
Dokuma tezgahlarında kalemleri sarmak için kullanılan demir eksen.
İplik gerilen çarkın uzun ucu.
Dingilin tekerleklere geçen kısmı.
Su dolaplarının ortasında bulunan kalın ağaç dingil.
Su değirmenlerinde çarka bağlı demir mil.
Çatılarda eşit aralıklarla ve birbirine paralel olarak konulan ağaçlar.
Yünü ip durumuna getirmek için kullanılan üst kısmında şişkinlik bulunan ağaç şiş.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ