Anlaşma, uyuşma, uzlaşma, mutabakat ...

Antrat,
Antlaşma,
Anlaşma,
Uzlaşma belgesi,
Uyuşma belgesi,
Sözleşme, kavil.
İtilaf, 
Mutabakat,
Konvansiyon.
İngilizce: agreement, protocol.
Anlaşmak durumu.
Devletler arası siyasal, ekonomik, kültürel vb. alanlarda yapılan uzlaşma ve bu uzlaşmanın tespit edildiği belge, uyuşma, itilaf, antant, konvansiyon.
Benzer yaklaşımlar içeren tutum ya da görüş birliği.
Düşünce ve amaç bakımından birleşip uyuşma.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ