Yoğunluğu çok, katı...

Tıkız,
(Tığız)
Kesif,
Sıkı,
Fransızca: compact
İngilizce: compact.
Yoğunluğu çok, katı.
Yoğun, kesif, ağır.
Koyu, katı, sert.
Katı, sert.
Tıka basa.
Tıkış, kalın ve kısa boyunlu.
Sık dokulu, sıkı,
Dolgun,
Kalın, yoğun,
Sağlam, berk,

Tıkız sözcüğünün diğer anlamları;
Tıknaz,
Dar.
Çelme.yağlı,
Bodur,
Kısa boylu, şişman.
Dolgun, kalın, yağlı, tıknaz.
Şişmanca, toplu, kısa ve kalın yapılı.
Çok dolu, sıkı, sıkışık.
Ekime elverişli olmayan, sert, katı (toprak için).
Pekmez karıştırmaya yarayan uzun saplı tahta araç.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ