Yaygınlaştığı için yanlışlığına önem verilmeden kullanılagelen söz, deyim, terim, yaygın yanlış...

Galatımeşhur,
Yaygın yanlış.
Eskiden Osmanlı döneminde kullanılan bir sözcük.
Arapçadan galat ve meşhur sözcüklerinden türetilmiştir.
Osmanlıda Galatımeşhur,
Genelleştiği için yanlışlığına önem verilmeden kullanıla gelen söz, deyim, terim, yaygın yanlış.
Yaygınlaştığı için yanlışlığına önem verilmeden kullanılagelen söz, deyim, terim, yaygın yanlış.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ