Gerek...

Vet,
Gerek.
Gerek(yöresel anlamda vet).
Çorum ve Kayseri yörelerine mahsus, gerek anlamında kullanılan bir sözcük.

Eşit.
Gerek(yöresel anlamda eşit).
Kars yöresinde gerek anlamındadır.

Gerek sözcüğünün diğer anlamları;
İcap.
Lazım,
Muktezi.
Lüzum, iktiza.
Mutlaka, herhalde, muhakkak,
Balık avlamak için suyun önüne gerilen set
Yazın kuruyup, kışın akan su.
Ceviz ve palamut silkmeye yarayan sırık.
Kenar.
Eksik.
Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım.
Herhangi bir şeyin yapılabilmesi veya olabilmesi için şart olan (şey), lazım.
Varlığına ihtiyaç duyulan, yapılması, edinilmesi icap eden (şey).
Şart cümlelerinde üstün ihtimali bildirir, herhalde.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ