Destan...

Epope,
Fransızca: epopee, epique,
İngilizce: epic,
Almanca: epos,
Farsça: destan.
Destan,
Dastan, Dasitan,
Kahramanlık öykülerine verilen ad.
Bir kahramanlık öyküsünü ya da olayı anlatan koşma biçiminde 11 hecelik Türk halk koşuğu.
Tarih öncesi tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları konu alan şiir, epope.
Bir kahramanlık hikayesini veya bir olayı anlatan, koşma biçiminde, ölçüsü on bir hece olan halk şiiri.
Çağdaş Türk edebiyatında biçim ve içerik yönünden, geleneksel destanlardan ayrılık gösteren uzun kahramanlık şiiri.
Söylenleri konu alan koşukla.
Biçim bakımından koşmaya benzeyen, dörtlük sayısı konuya göre istenildiği kadar artabilen bir deyiş.
Aşık gösterisinin başlangıç bölümünde beşinci sırada bulunan, gülmecesi olan uzun şiir.
Daha çok eski çağların kahramanlık olaylarını ve tanrıların, yiğitlerin, ulusların başından geçen olağanüstü halleri anlatan nazımlı ve uzun hikaye.
Topluluğu ilgilendiren olaylar üzerine düzülmüş uzun koşma.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ