Birisinin arkasına takılıp ondan ayrılmayan ...

Kuyruk,
Eski Türkçede; kudruk.
Eskiden, Osmanlı Döneminde;
Zeneb.
Kıfve.
Birisinin arkasına takılıp ondan ayrılmayan.
Birisinin arkasına takılıp hiç ayrılmayan kimse.
Birinin yanından hiç ayrılmayan, hep onun peşinde olan kimse.

Hayvanların çoğunda gövdenin sonunda bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ.
Kuşlarda gövdenin sonunda bulunan tüy demeti.
Koyunun bazı türlerinde eritilerek yağı alınan bir uzantı.
Başın arkasında toplanıp sarkıtılan saç demeti.
Bir harfin bitiş çizgisine yakın yerde, birden bir dönüş yapan kısa çizgi.
İnsanların sıra beklemek için art arda durarak oluşturduğu dizi.
Sıra bekleyen insanların arka arkaya durmasından meydana gelen dizi.
Bazı şeylerde kuyruğa benzeyen uzantı veya baş tarafın aksi yönünde kalan bölüm.
Bazı şeylerdeki kuyruğa benzer uzantı.
En geride, en sonda kalan kısım.

Kuyruk sallamak:
Yaltaklanmak.
Karşı cinsi tahrik edecek şekilde davranmak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ