Belge...

Doküman,
Vesika,
Belge,
Evrak,
Kanıt,
Arapça: vesika.
Fransızca: document
İngilizce: document, certificate
Latince: documentum

Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, belge.
Bir halin, bir hadisenin veya bir sözün doğruluğunu gösteren, inandırıcı şey. 
Belge, sened (senet).

Döküman herhangi bir faaliyetin metotlarını ortaya koyan veya okuyanı bir iş bir görevle ilgili yönlendiren elektronik ortamda veya kağıt ortamındaki yazılı metinlerdir. Bu faaliyet şirket ve işletmelerde örneğin üretim faaliyetine ait metotları, kullanma kılavuzları, bir makinenin çalıştırılmasını vb izah için kullanılmaktadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ