Ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi, ayça, yeni ay...

Hilal,
Ayça,
Yeni ay.
Ayça, yeni ay.
Yeni ay, ilkay.
İncecik yeni ay.
Arapça hilal, (ﻫﻼﻝ).
Ayın yeni doğduğu zaman ilk üç günlük yay şeklindeki durumu
Ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi, ayça, yeni ay.
Yay şeklinde görülen her yeni aya ve her ayın üçüncü gecesine kadar aya hilal denir. Ayın 26 ve 27. gecelerdeki aya hilal, onda sonrakileri kamer denir.

Hilal kelimesinin diğer anlamları;
Eskidilde çocukların okuma öğrenmeye başladıklarında satır ve sözleri şaşırmamak için söz üzerinde gezdirdikleri ucu sivri, uzunca bir gösterme aracı.
Cami kubbeleri ve minare külahları tepesine konulan alemlerin hilal şeklinde olan uç kısmı.
Tırnağın dibindeki beyaz leke.
Aralık, ara.
Zaman ve vakit.
Esna, esnasında, sırasında.

Kürdan.
Diş veya kulak karıştırmaya yarayan alet.
Kulak ve diş karıştırmak gibi şeylerde kullanılan ucu sivri nesne.
Bir tarafı sivri, diğer tarafı küçük bir kaşık biçiminde olan, tahta, kemik, fildişi veya boynuzdan yapılma, sivri tarafıyle diş, diğer tarafıyle kulak karıştırmaya mahsus çöp, kürdan.

Bir akarsu ölçü birimi, su saatlerinin bulunmadığı dönemde suyun miktarını akışının kalınlığına göre değerlendiren ölçü sisteminde en küçük ölçü birimi. Bir lüle suyun altmış dörtte birine bir hılal denir. İki hılal bir çuvaldız olup, çuvaldız da bir ölçü birimidir.
Buluttan yağmurun çıktığı yer.
İki şey arasına sokulmuş olan
Dostluk.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ