Asalet Mehmed Emin Yurdakul' un bir eseri...

Fazilet ve Asalet,
Mehmet Emin Yurdakul' un ilk eseridir. 
Fazilet ve Asalet adlı eseri 1891 yılında yayımlanmıştır.

Mehmed Emin Yurdakul:
(13 Mayıs 1869, İstanbul - 14 Ocak 1944, İstanbul)
Milli Şair, Türk Şairi diye anılan yazar, bürokrat ve siyasetçi.
Mehmet Emin Yurdakul 13 Mayıs 1869 yılında İstanbul’da doğdu. Milli Edebiyat şiirinin öncüsüdür. Servet-i Fünun döneminde Türkçe Şiirler isimli şiir dergisi ile milli şiirin öncülüğünü yapmıştır. Milliyetçi, halkçı ve medeniyetçi bir şairdir. Şair milli romantik duyuş tarzının ilk temsilcisi olmaktadır. Türk Ocağı’ nın kurucularındandır.

Cenge Giderken isimli şiirinde yer alan en meşhur dizesi Ben Bir Türküm, dinim, cinsim uludur ile tanınmaktadır. Bu şiirini Yunan Savaşı döneminde kaleme almıştır. Hece ölçüsünü kullanmıştır. Mehmet Emin Yurdakul şiirde durağı kaldıran şair olmuştur. Yusuf Akçura ile birlikte Milli Mücadeleye katılmıştır. Edebiyatımızda Türkçülüğü başlatan, memleketçi edebiyatın oluşmasına öncülük eden kişidir.

1876 - 1877 yılları arasında Sıbyan Mektebi’nde 
eğitim hayatına başlamıştır. 1879 yılında Beşiktaş Askeri Rüşdiyesi' ne gitmiş. Rüştiye’nin ardından Mülkiye Mektebine devam etmiş. Ancak yarıda bırakmıştır. 1889 yılında Hukuk Mektebi’ ne yazılmış fakat buradaki eğitimini de tamamlayamamıştır.

Yurdakul, Mehmet Emin, 1909 yılında kısa bir süre Bahriye müsteşarı oldu. Hicaz ve Sivas valisi olarak görev yapmıştır. 
1913 yılında Musul’ dan mebus seçilmiştir. Cumhuriyet' in ilk yıllarında Şebinkarahisar mebusluğu yapmıştır. Serbest Cumhuriyet Fırkası' na katılmış ve önce Urfa sonra da İstanbul milletvekili olmuştur.

14 Ocak 1944 tarihinde İstanbul' da öldü.

Mehmet Emin Yurdakul’un Eserleri:
Ankara,
Aydın Kızları,
Dağınık Şiirler, Dante’ye, Dicle Önünde,
Ey Türk Uyan!
Fazilet ve Asalet,
Halk Hükümeti-Halkçılık, Hasta Bakıcı Hanımlar,
İsyan ve Dua,
Kral Corc'a,
Mustafa Kemal,
Ordu’ nun Destanı,
Tan Sesleri, 
Turan’a Doğru, Türk Sazı, Türkçe Şiirler, Türk’ün Hukuku, Türkün Hukuku.
Zafer Yolunda.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ