1921-1939 yılları arasında Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlık yapan ve Hıfzısıhha Enstitüsü'nü kuran doktor ...

Refik Saydam,
Dr. Refik Saydam. 
İbrahim Refik Saydam,
(8 Eylül 1881, İstanbul - 8 Temmuz 1942, İstanbul), 
Tabip Binbaşı, Türk hekim ve siyasetçi. 
Türkiye Cumhuriyeti'nin 4. Başbakanıdır.
Kuleli Askeri Lisesi, 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi.

Dr. Refik İbrahim Saydam, 8 Eylül 1881 günü İstanbul, Fatih, Çırçır Mahallesinde doğdu. Mahalle mektebinin ardından 1892 yılında Fatih Askeri Rüştiyesi’ ne,  1896 yılında İstanbul Kuleli Askeri İdadisi’ ne girdi. Askeri Tıbbiyeyi Doktor yüzbaşı olarak 22 Ekim 1905 günü bitirdi. Refik Saydam, üç yıl Gülhane Askeri Tıp Akademisinde çalıştı. 1910 yılında Almanya‘da eğitim için gitti. Balkan Savaşı çıkacağı belli olunca 1912 yılında İstanbul’a döndü ve orduya katıldı.

1931- 1938 yıllarında zaman zaman Eğitim ve Maliye Bakanlıklarına vekaleten bakan Refik Saydam, Atatürk‘ün ölümünden sonra, İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği ve 15 yıl Kızılay Başkanlığı yaptı. 1939 - 1942 yılları arasında Başbakanlık yaptı.

Dr. Refik Saydam, Atatürk’ ün Sağlık Devriminin Mimarı olup, 14 yıl süren Sağlık Bakanlığı döneminde sağlık hizmetlerinin temellerini attı. 1924 yılında Ankara' da ve daha sonra Erzurum, Diyarbakır, Sivas ve diğer birçok ilde memleket hastaneleri, doğum ve çocuk bakım evleri açtı. Ayrıca bu konuda nitelikli eleman yetiştirilmesine önem verdi. 1928 yılında Hıfzıssıhha Enstitüsünü ve Mektebini, İstanbul ve Ankara’da verem savaş dispanserlerini kurdu. Birçok aşı ve serum başarıyla üretildi. Tifo, tifüs, difteri, BCG, kolera, boğmaca, tetanos, kuduz aşıları seri üretime geçildi. 1940 yılında Çin' e Kolera salgını için aşı ihraç edildi. 

1928 yılında kurulan Hıfzısıhha Enstitüsü' nün aşı üretimi 1997 yılında durdurulmuştur.
2011 yılında Hıfzısıhha Enstitüsü kapatılmıştır.

Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra Atatürk kendisine Saydam soyadını verdi. Almanca ve Fransızca bilen Refik Saydam, 8 Temmuz 1942 yılında İstanbul’ da öldü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ