Kuruntu...

Vehim,
Vehm,
Arapça, vehm, vehim, ( وهم )
Eskiden Osmanlı döneminde vehm, vehmetmek, vehmeylemek.
Kuruntu,
İşkil,
Olmayan bir şeyi var saymak, zannetmek.
Korkmak, çekinmek, sakınmak.
Vehim, kuruntu.
Mübhem ve manasız korku.
Belirsiz fikir ve düşünce.
Cüzi manaların anlaşılmasına yarayan bir idrak kuvveti.
Kuruntu, gerçekte olmayan bir şeyi var diye düşünme.
İnsanın kalbinde bir şey hakkında iki ihtimalden az, zayıf olanı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ