En kısa zaman süresi...

An,
Farsça an, (ﺁﻥ).
Arapça an, ( عن).
Lahza,
Dem,
Cüzi bir zaman.
En kısa bir zaman.
En kısa zaman süresi.
Enstantane, an.
İnsana kısa gelen zaman bölümü.
Zamanın bölünemeyecek kadar kısa parçası, lahza, dem.
Zamanın bölünemeyecek kadar kısa olan parçası, lahza, dakika.

Yörelerimize göre halk ağzında, an kelimesinin diğer anlamları;
Zihin.
Dimağ, zihin.
Güzellik, alım, cazibe
Alım, cazibe, hava.
Saçın ayrılma çizgisi, yiv.
Tarla sınırı,
Bağ, bahçe sınırı.
İki tarla arasındaki sınır.
İki tarlayı ayıran tümsekleşmiş toprak, sınır, set şeklindeki ayrıntı.
İki tarlayı birbirinden ayıran toprak sınır.
Tarlalar arasında sınır çizgisi olarak kullanılan ekilmemiş bölüm.
Bahçe içinde suyun birikmesi için yapılan toprak set.
Eklem, mafsal, boğum.
Baldır, diz, incik.
Elde, avuç ile bilek arasındaki şişkin yer.

Yapraklardaki damar.
Yaprak, sap veya dalın gövdeye bağlandığı yer, budak.
Aşıda kullanılan çeliğin, aşılanan ağaç dalına değdiği yerdeki boğum.
Birşey üzerinde yapılan çentik, yontuk.
Don ve pantolonlarda iki bacak arasındaki kısık yer, ağ, bu kısma konulan üçgen şeklindeki parça.
Hayvanlarda dişlerin üst tarafında veya damakta çıkarak ot yemelerine engel olan şişlik, et parçası.
Hayvan damağı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ