Element veya başka maddeleri bir araya getirerek yapay olarak bileşik cisimler oluşturma, bireşim...

Sentez,
Bireşim,
Terkib, 
İngilizce: Synthesis, 
Fransızca: Synthese, 
Almanca: Synthese, 
Yunanca Syntithenai.
Beraber koymak.
Element veya başka maddeleri bir araya getirerek yapay olarak bileşik cisimler oluşturma, bireşim.
Verilerin bir bütünlük ortaya çıkaracak biçimde birleşmesi.
Parçaların veya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak birleştirilmesi.
Yalından karmaşık olana, külliden cüziye, zorunludan olasıya, ilkeden onun uygulanmasına, genel yasadan bireysel duruma, nedenden etkiye, öncülden varılan sonuca giden düşünme biçimi, bireşim.
Basit yapılı moleküllerden karmaşık yapılı maddelerin elde edilmesi.
Çözümleme yoluyla soyutlanan parçaların, özelliklerin ve ilişkilerin tek bir bütün içinde birleştirilmesi. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ