Basında haberi zamanında verememek veya diğer gazetelerden öğrenmek...

Atlamak,
Basında haberi zamanında verememek veya diğer gazetelerden öğrenmek.
(Gazetecilikte) Haberi kaçırmak.
Haber atlamak.

Atlamak sözcüğünün diğer anlamları:
Bir engeli sıçrayarak veya fırlayarak aşmak:
Yüksek bir yerden alçak bir yere, ayaküstü gelecek bir biçimde kendini bırakmak
Okuma, yazı yazma, sayı sayma vb. işlerde bazı bölümleri üstünkörü geçmek.
Sınıfı okumadan geçmek.
Yanılmak, aldanmak.
Bir işe sonucunu düşünmeden hemen girişmek.
Ayıklamak, toplamak, devşirmek.
Toplamak, derlemek.
Ayıklamak.
Dalmak (suya)
Bypass
Skip.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ