Azimli, kararlı...

Azem,
Arapça azem (حماسة).
Azimli, kararlı.
Azmeden, azimli, kararlı.
Azimli, kararlı, yüce, ulu anlamlarına gelmektedir.
İzam, büyüklük, ululuk anlamlarına gelmektedir.
Kararlı.
Kararında, tutumunda direnen, kararlı.
Azmi olan.
Kararında, tutumunda direnen, kararlı.
Bir işteki engelleri yenme kararı

Azim, 
Tulpar:
Azimet eden. 
Gidici.


Çok büyük, en büyük, en yüce, çok ileri.

Bir yere gitmeğe karar veren.
Azem sözcüğünün yörelerimize göre başka anlamları:

Lazım, ait.

Büyük, yüce, ulu.

İri yarı kimse anlamındadır.
Azeme:

Düğüne çağıran kimse.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ