Aynı konu, aynı kimse, aynı işle ilgili belgeler bütünü...

Dosya,
Klasör,
Dizin.
İngilizce: file.
Fransızca: dossier
Aynı konu, aynı kimse, aynı işle ilgili belgeler bütünü.
Bir iş veya bir kimse hakkındaki evrakın bütünü.
Bu gibi belgelerin toplandığı kartondan kap, dosya.
Bir iş veya bir kimse hakkındaki evrakın içine konduğu karton veya plastikten kap.

Dosya;
Bilgisayardaki bilgi kümeleridir. Her türlü dosya bilgisayarda sayısal olarak bulunur. Klasörler dosyaları birbirinden ayırmak için kullanılan bileşenlerdir.
Ortak bir özelliğe sahip dosyaları bir arada bulunduran birimlere klasör (dizin) denir.
Bilgisayarda bilgilerin kaydedildiği birimlere dosya adı verilir.
Dosya içerisindeki bilgi; resim, yazı, çizim, ses gibi her şey olabilir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ