Açıklayan, izah eden kimse...

Müfessir,
Arapça mufessir, müfessir (ﻣﻔﺴّﺮ).
Arapça, açıklamak anlamındaki tefsіr kelimesinden türetilmiştir.
Kısa ve anlaşılması güç bir metni açıklayan, açıklığa kavuşturan, metnin anlam ve amacı üstünde yorumda bulunan (kimse).
Açıklayan, izah eden kimse.
Kuran' ı yorumlayan (kimse).
Kuran-ı Kerim ayetlerini tefsir usulüne göre açıklayan, bu hususta eser yazan kimse.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ