Karşılık...

İvaz,
Karşılık,
Bedel,
Ödün.
Edim.
Mukabele,
Mukabil,

Arapça: ivaz, (ﻋﻮﺽ).
İngilizce: provision .
Cevap, yanıt.
Bir şeye karşılık olarak verilen veya alınan şey, bedel, karşılık.
Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele.
Bir dildeki bir sözü başka bir dilde aynı anlamda karşılayan söz.
Bir şey alınırken karşı tarafa verilen başka şey, bedel.
Divan yazınındaki nazire karşılığı kullanılan bir terim.
Tornada bulunan bakırı kalıba almağa yarayan ağaç araç.
Bir iş için ayrılmış para, ödenek, tahsisat.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ