Hak ve adalete uygunluk, doğruluk...

Hakkaniyet,
Arapça: hakkaniyet.
Hakla ilgili anlamına gelen hakk, hakkanі sözcüklerinin mastar halidir.
Hakka ve adalete uygunluk, doğruluk.

Nasfet(Nısfet), 
Nasafet: 
Hak ve adalete uygunluk, insaf, hakkaniyet.
Tüzegenlik.
İnsaf.
Haklılık.
Haktan ve doğruluktan ayrılmamak.
Adalet ve insaf ile lazım olanı icra etmek.
Doğruluk, gerçekçilik.
Gerçeklik ve doğruluk.
Hak ve adalete uygunluk, doğruluk, nasfet.
Eskiden, Osmanlı Döneminde, haktan ve doğruluktan ayrılmama; gerçeklik, doğruluk.
İnsanları, kanunların şümulüne girmeyen hakları temin ve ifasına zorlayan fotri adalet hissi.
Hak ve adalete uygunluk, doğruluk.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ