Yükseklik...

İrtifa,
Arapça irtifa, (ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ).
İngilizce: Altitude, Elevation.
Fransızcaİ altitude.
Yükseklik.
Yükselti.
Yükselme, yukarı çıkma.
Yukarı kalkmak. 
Yükseklik, bir adım ileri.
Yükselmek.
Kaldırmak.
Terakki.
Rakım.
Zirve.
Beyiklik.
Daha yüksek bir mertebeye çıkma, terakki.
Arapça, yükseltmek, kaldırmak anlamındaki ref sözcüğünden irtifa olarak türetilmiş.
Gök cisimlerinin bulundukları nokta ile ufuk çizgisi arasındaki uzaklığa da irtifa denir.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ