Yanağın ağız boşluğu hizasına gelen bölümü...

Avurt,
(ağurt)
İngilizce: cheek, pouch, 
Fransızca: Jone, 
Almanca: Wange.
Azerice: ovurd,
Türkmence: ovurt
Eski Türkçe: adurt.
Yanağın ağız boşluğu hizasına gelen bölümü.
Yanakların elmacık kemiğinden çene kemiğine kadar olan ve ağız boşluğu hizasına gelen kısmı.
Söz, laf, sohbet,
Çene, ağız.
Ağzın bitim yerleri.

Halk dilinde yörelerimize göre avurt sözcüğünün başka anlamları: 
Başağın saptan ilk çıktığı yer.
Dedikodu, kötüleme.
Söz, laf, sohbet,
Bilgiçlik taslıyan.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ