Sözü birine veya birilerine yöneltme, seslenme...

Hitap,
Seslenmek,
Söz söyleme. 
Sözü birine veya birilerine yöneltme, seslenme.
Arapça hitab, hitap, (ﺧﻄﺎﺏ).
Konuşma, nida, sesleniş,
Konuşma,
Sözü birine veya birilerine yöneltme, seslenme.
Sözü veya yazıyı bir kimseye yöneltme, tevcih etme.
Sözün bir kimseye yöneltildiğini anlatmak için kullanılan seslenme sözü.
İnsanın ancak gönlünde duyduğu ve hissettiği sesleniş, gönüldeki konuşma.
(Birine) Söz söylemek, söz yöneltmek.
Topluluğa veya birisine karşı konuşma.
Eskiden Osmanlı Döneminde, hitab; söz söyleme, topluluğa veya birisine karşı konuşma.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ