Üstü örtülü, önü açık yer, sundurma...

Revak,

(Rivak, Ruvak).
Arapça rivak (ﺭﻭﺍﻕ).
Üstü örtülü, önü açık yer, sundurma.
Ev önündeki saçak.
Sundurma, Çardak.
Kemer. 
Kubbe. 
Çardak. 

Bir yapının ön kısmındaki üstü örtülü, önü açık yer.
Binaların önlerinde üstü örtülü önü açık yer.
Bina önündeki saçak, önü açık üstü kapalı yer.

Önyüzü kemerlemeli, arkası körduvarlı, üstü tonoz, kubbe ya da damla örtülü geçit. 
Üstleri kubbe veya tonozlarla örtülü sıra halinde kemerler topluluğu, arkat.
Sütun ve payeler tarafından taşınan kemerler arkasında yer alan, üstü örtülü uzun bölüm.
Kemerli sütun dizisi(geçitli).
Kemerleme, kapı revakı, revaklı avlu, revaklı bahçe.

Arkat;
Fransızca arcade.
Araları kemerlerle birleştirilmiş sütun veya direk sıraları, revak.

Revak sözcüğünün diğer bir anlamı:
Şeker şerbeti.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ