Şaşkın...

Amat,
Şaşkın.
Şaşkın, serseri, budala.
Amat sözcüğü; Burdur, Aydın yörelerinde halk dilinde şaşkın demektir.
Uşak, Elazığ, Keban, Baskil ve Ağın yörelerinde halk diliyle Amat sözcüğü Ahmet anlamında kullanılmaktadır.

Şaşkın;
Düşünceleri dağılmış, karışmış, ne yapacağını bilemez duruma gelmiş.
Akılsız, sersem, budala.

Afal; Şaşkın, dağınık, ne yapacağını bilmez.
Abahan, Akılsız, Apışık (apşak),
Barak (Burdur yöresi), Bihuş (Farsça), Budala, 
Hırtapoz (Argo), Hindi (Halk dilinde).
Karışmış, Kelez (Bolu yöresi),
Sersem, Serseri.
Şaşkın.
Zabın (Bilecik yöresi; şaşkın, miskin)

Şaşkın sözcüğünün diğer anlamları:
Tembel.
Hasta, güçsüz.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ