Mal...

Emtia,
Mal,
Arapça mal, (ﻣﺎﻝ).
Bir kimse veya kurumun mülkiyetinde bulunan, taşınır, taşınmaz her çeşit değerli ve gerekli şey, mülk, irat, varlık, servet
Kar sağlamak maksadıyle alınıp satılan şeyler, tüccar malı, emtia. 
Alınıp satılabilen her türlü ticaret eşyası, emtia.
Gümrük sınırından geçirilen her türlü canlı, cansız nesne ve değer.
Bir kimsenin, bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü.
Satılabilen bir yerden başka bir yere gönderilen sarmalama ya da sandıklama yoluyla depolara konulabilen ürünler.
İnsan gereksinimlerini doğrudan veya dolaylı olarak karşılama özelliğine sahip her türlü nesne.
Geniş anlamda, insan gereksinimlerini doğrudan veya dolaylı olarak karşılayan mal ve hizmetler.
Mal, varlık, ev bark.

Mal sözcüğünün diğer anlamları;
Büyükbaş hayvanlar.
Mal, davar.
Hayvan.
Sığır,
Çift ve yük hayvanları.
Sığır cinsinden büyükbaş hayvanlar
Mal, hayvan sürüsü.
Büyükbaş hayvan sürüsü; sığır.
Büyük ve küçükbaş süt ve et hayvanlarının bütünü.
İşlenmiş, boyanacak duruma gelmiş sığır derisi.
Bayağı, aşağılık, kötü kimse.
Argoda; Esrar.
Kaba konuşmada; Fahişe.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ