Eski dilde, hayal gücü...

Muhayyile,
Muhayyele.
Arapça muhayyile, (ﻣﺨﻴّﻠﻪ).
Arapça hayal etmek anlamındaki tahyіl'den muhayyil ve muhayyile sözcüğü türetilmiştir.
İmgelem.
Tahyil, 
Tahayyül, 
İngilizce: imagination
Fransızca: imagination
Almanca: Einbildungskraft, 
Yunanca: phantasia, 
Latince: imaginatio,
Hayal gücü.
Düş gücü.
Hayal etme gücü.
Hayal gabiliyyatı.
Hayal kurma gücü ve yeteneği.
Dış varlıkları zihinde canlandırma yetisi.
Olgusal karşılığı bulunmayan ansal tasarım.

Hayal gücü, zihinde önceden yer etmiş olan tasavvurları muhafaza eden veya hiç idrak edilmemiş şeyleri ve bunlar arasındaki ilişkileri tasavvur eden meleke.
Hayal kurma merkezi. 
Zihinde bulunan hayal kuvveti.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ