Yeniçeri Ocağına yeni girmiş delikanlı...

Civelek,
Yeniçeri Ocağına yeni girmiş delikanlı.
Yeniçeri Ocağına yeni girmiş ya da girmeye aday, yakışıklı delikanlılardan seçilen ve aşçıbaşının yanında çalışan gençlere verilen ad.
Yeniçeri Ocağı'nda bulunan ve aşçıbaşı maiyetinde yaver gibi kullanılan gençler.
Osmanlı ordusunda Yeniçerilere hizmet eden eşcinseller, civelek olarak tanımlanmış.

Civelek sözcüğünün yörelere göre halk ağzındaki başka anlamları:
Köyün bütün işlerine karışan adam.
Toprağı ve hayvanı olmayan işçi.
Gelincik otu.
Bir çeşit elma.
Su çulluğu.
Küçük tipli (kimse).
Cüvelek.
Sokulgan.
Geveze.
Toy.
Canlı, oynak, çekici.
Canlı, neşeli ve sokulgan
Neşeli, hareketli, sokulgan.
Canlı, hareketli ve neşeli deve yavrusu veya genç.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ