Uyandırma...

İkaz,
Uyandırma.
Uyarma, uyarı, dikkat çekme, ihtar, tembih.
İngilizce warning.
Arapça ikaz, (ﺍﻳﻘﺎﻅ).
Arapça, uyanık olmak anlamındaki yakaza kelimesinden türetilmiş.
Uyandırma, uyarma, dikkatini çekme, gözünü açma.
İhtar, uyarı.
Uyarı, ikaz etme, uyarma.
Uyarmak, dikkat çekmek.
Uyandırmak.
Gafletten kurtarmak.
Tenbih.
Tenbih etme.
Uyandırma.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ