Uğursuzluk...

Fatalite,
Uğursuzluk.
Fransızca fatalite.
İngilizce: fatality
Alın yazısı, yazgı, kader. 
Yazgıcılık,
Bir hastalığın öldürücülük derecesi, hastalığın ölümle sonuçlanma derecesi.
Öldürücülük.
Bir hastalığa yakalananlar arasında görülen ölümler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ