Seyir...

Temaşa,
Farsça temaşa, 
(ﺗﻤﺎﺷﺎ).
Seyir.
Gezme, seyir.
Hoşlanarak bakma, seyretme.
Seyredilecek görüntü, görülmeye değer şey.
Oyun, temsil, piyes, tiyatro.
Oyun, temsil, piyes, tiyatro, sahne sanatları.
İslam ülkelerinde sahne oyunları.
Orta oyunu.
Meddah, Karagöz, Orta Oyunu, tiyatro, kanto, dram ve benzeri körmük sanatlarının tümüne verilen ad.
Gösterim.
Bakma, gözetme.
Bakıp seyretme, zevkle, hayranlıkla seyretme, izleme.
Zevkle seyredilen şey, görünüş.
Temaşa etmek; Seyretmek, bakmak.
Hoşlanarak bakmak. 
Seyre çıkmak. 
Seyretme.
Gezmek. 
İbretle bakmak.
Seyir, eğlenmek amacıyla bakma.
Görme, gözlem yapma.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ