Şaşı...

Tirkeş,
Şiran, Gümüşhane yöresinde halk dilinde şaşı anlamında kullanımaktadır.
Şaşı.
Şeşi,
Kaj,
Keling,
Şaşkal,
Şaşı beş, Halk dilinde Şaşı.
İngilizce squint.
Almanca Schielen, 
Fransızca strabisme,
Arapça (الحول)
Şaşı, gözlerini çarpıtmak.
Şaşı bakmak.
Birbirine paralel görme ekseni olmayan (göz veya kimse).
Gözleri aynı doğrultuya bakmayan (kimse).
Aynı doğrultuya bakmayan (göz).
İki gözü aynı noktaya bakmamak.
Gerektiği gibi görmeyip doğruyu eğri görmek.

Körle yatan şaşı kalkar.
KÂJşaşkelingşaşkal

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ