Resmi bir törenden sonra yapılan büyük ve gösterişli şölen...

Gala,
İtalyanca gala. 
İngilizce: gala. 
Fransızca: gala, 
Almanca: gala
Rusça: premyera.
Şenlik,
Kutlama,
Bayram.
Şölen.
Ön gösterim.
Resmi bir törenden sonra yapılan büyük ve gösterişli şölen.
Bir temsilin ilk oynanışı veya bir filmin ilk gösterimi.
Özellikle pahalı filmlerin ön oynatımında uygulanan bir gösterim yöntemi.
Bir temsil veya filmin genellikle resmi elbise ile gidilen ve davetliler huzurunda yapılan ilk oynanış veya gösterilişi.

Gala sözcüğünün yörelerimize göre başka anlamları:
Arapça Gala, (ﻏﻼﺀ)
Pahalılık,
Kıtlık, pahalılık.
Yüksek kıymet, pahalılık.
Bir şeyin haddini aşması.
Ustura ağzının en ince kısmı.
Artık, başka
Hapishane
Kale.
Karılar.
Süt.
Kaynamak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ