Nişastasından tapyoka yapılan tropikal bölge bitkisi...

Manyok,
Cassava.
Taro,
Nişastasından tapyoka yapılan tropikal bölge bitkisi.
Manyok çeşitli yetiştirme koşullarına, toprak çeşidine ve gübre miktarına adapte olabilen çok dayanıklı bir bitkidir. Bu bitki özellikle az gübreli topraklarda yetişir. Verimi yüksektir.

Manyok ekimi hazırlanan toprağın içine gövdeyi yerleştirmektir. Hasat zamanı köklerin kazılarak ürünün alınması gerekmektedir. Manyok birçok çiftçinin gözde geçim kaynağıdır. Olgunlaşma için 6-10 aylık bir büyüme sezonuna ihtiyacı vardır. Çiğ manyok, cyanogenik glukozitler içermektedir, bilhassa linamarin ve lotausralin olan ve prussic aside dönüşen ve manyok köklerinin kırılmasıyla açığa çıkan linamarase enzimi ile temasa geçmektedir. İyi işleme ve pişirme metotları cynaide miktarını azaltmakta ve akut cyanide zehirlenmesi nadiren meydana gelmektedir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ