Mertebe...

Evre,
Faz,
İngilizce: phase,
Fransızca: phase,
Almanca: Phase,
Japonca so, iso.
Aşama, derece, rütbe.
Safha.
Merhale,
Mertebe,
Arapça mertebe, (ﻣﺮﺗﺒﻪ).
Kademe, derece, basamak, sıra
Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, merhale, mertebe, safha, faz.
Bir hastalığın veya işlemin çeşitli durum veya safhalarından her biri, faz.

Evre kelimesinin diğer anlamları;
Çevre, etraf, muhit.
Miktar, kadar, ölçü.
Rütbe, paye,
Elbisenin dış yüzü.
Ahmak kimse.

Aynı yinelenimdeki dönemsel iki devinimin birbirine göre durumunu saptayan özellik.
Tekrarlı olaylarda bir dönüm içindeki her bir nokta, konum ya da durum.
Zaman ya da uzay içerisinde sıralanmış bir dizinin dönüm noktaları arasındaki aralık.
Dengedeki bir dizge içinde, başka bölümlerden fiziksel ayrılıklar gösteren ve kesin yüzeylerle sınırlanmış tektürel yapılı bölge.
Gözlem süresinde bir elektriksel dalganın sıfırdan en büyük değere dek aldığı bağıl değer.
Bir oluşum ya da süreç içinde birbirini izleyen değişik görünüşlü durumlardan her biri.
Dalga işlevinin bir noktasının aynı yere hangi zamanda geleceğini gösterir açı.
Isıl işlem ve yüzey işlemelerinde, ardışık olarak görülen durumlardan her biri.
Özdeğin tektürel, kesiksiz duruşu (katı evre, sıvı evre vb), faz.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ