Karşılaşma...

Maç,
Fransızca match.
İngilizce match.
Karşılaşma.
İki takım veya iki rakip arasında yapılan karşılaşma,
Bazı spor dallarında iki takım, iki kişi, iki taraf arasında yapılan karşılaşma.
İki sporcu veya iki takım arasında, karşılıklı olarak kazanmak amacıyla yapılan yarışma.

Maç sözcüğünün diğer anlamları;
Sabanın, elle tutularak yürütmeye yarayan baston biçimindeki sapı, tutak.
Sabanın, elle tutarak yönetmeye yarayan baston biçimindeki sapı.
Saban ya da pulluğun elle tutulan yeri.
Yerel ağızlarda sabanı yöneten (kimse) olarak maçkal kelimesi kullanılır. 
Kaç anlamında ünlem.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ