Karşı düşünce ileri sürme ...

İnat,
(İnad).
Fenk.
Arapça inad (ﻋﻨﺎﺩ).
Gerçeği bildiği halde reddetmek.
Karşı düşünce ileri sürme.
Birine karşı düşünce ileri sürme.
Dediğinden vazgeçmeme, ayak direme, direnme.
İnat etme huyunda olan (kimse), inatçı.
Bir kimseye veya şeye karşı olarak.
Bir konuda direnme, ayak direme, diretme, direnim.
Birine karşı çıkma, karşı düşünce ileri sürme.
Direnmek, diretmek, ayak diremek.
Ayak direme.
İnat etmek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ