Hayvan, balık, sebze, meyve vb. yiyecekleri yerinden getirerek toptan satan kimse...

Madrabaz,
Farsça madarabaz. 
Hayvan, balık, sebze, meyve vb. yiyecekleri yerinden getirerek toptan satan kimse. 
Sebze, meyve, hayvan, balık vb. şeyleri yerinden veya ilk elden alıp üzerine kâr koyarak toptan satan kimse.

Kabzımal: 
Meyve ve sebze üreticileri ile satıcılar arasında aracılık eden kimse, sebze meyve toptancısı, komisyoncu.
Meyve ve sebzeyi üreticiden alarak komisyon karşılığı satıcıya intikal ettiren aracı.

Yöresel olarak madrabaz sözcüğünün başka manası;
Mecaz anlamda; Hile yapan kimse.
Hile yapan, hileci.
Hîleci, hilekar, düzenbaz kimse.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ