Feodal dönemde "ordu" anlamına gelen terim ...

Ost,
Ost kelimesi, erildir. 
Feodal dönemdeki ordu.
Feodal hukukta ortaçağ ordusu ost' tur.
Feodal dönemde ordu anlamına gelen terim.
Ortaçağda, vasalların matbuları için yerine getirmekle yükümlü oldukları askerlik hizmeti.
Latince Oşti (savaşmak) ile Oaste (ordu) demektir.

Milattan sonra 476 tarihinde başlayıp İstanbul' un fethi 1453 tarihinde sonlanan tarihler arasına Ortaçağ denir. Orta Çağ’ da Avrupa’ da kralların şövalyeleri vardı. Krallar şövalyelere belli ölçüde toprak verirlerdi. Buna karşı şövalyeler ve askerleri kral için savaşılardı. Sonraki dönemlerde şövalyeler kralların sözünü dinlememeye başladılar. Siyasi birliğin ve disiplinin olmayışı savaşları engellemiş ve krallıkların çökmesine neden olmuştur.

Ost kelimesinin başka bir anlamı;
Kore dizilerinde kullanılan bir müzik çeşitidir. Genellikle dizi müzikleri için kullanılır

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ