Bir toplulukta çalışan insanların her biri...

Eleman,
Fransızca element.
İngilizce personnel, element.
Latince Element.
Öge, 
Unsur.
Bir bütünün parçaları.
Bir toplulukta çalışan insanların her biri.
Kümeye ait varlıklardan her biri.
Birleşik bir şeyi meydana getiren basit unsurlardan her biri, öğe, unsur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ