Bir müzik parçasının hangi hızla çalınması gerektiğini gösteren alet...

Metronom,
Fransızca metronome.
İngilizce metronome.
Yunanca metronome.
Arapça mikyas-ı sada.
Ses ölçer,
Bir musiki parçasının, icra edilmesi gereken tempoya uygun çalınmasını belirlemekte kullanılan alet.
Bir müzik parçasının hangi hızla çalınması gerektiğini gösteren alet.
Müzikte zaman ölçen, bir parçanın tempo hızını belirten araç.
Müzik tempolarının hız derecelerini göstermeye yarayan alet.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ